Det är vi som har Skapat er.

❤️[56:57] DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen?

[56:58] Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte] 

56:59] Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen? ❤️#koranen

 Frid i själen.